Maatregelen Coronavirus

Beste cursist,

Vanaf 04 mei 2020, mogen de motorrijlessen weer gegeven worden.

Voor het mogen geven van motorrijles is de rijschool (naast het toepassen van de bestaande Coronaregels) verplicht:

  • de instructeur mag géén cursist(e) achterop de motor meenemen.
  • de cursist(e) dient eigen helm, motorhandschoenen, motorjas en motorbroek te dragen.
  • communicatiemiddelen en bedieningsmiddelen voor- en na te rijles te reinigen.

Wij volgen het nieuws rondom het Coronavirus (COVID-19) op de voet. Maar de gezondheid van U en onze medewerkers staat voorop. Met inachtneming van deze adviezen uitgegeven door het RIVM  en de branche verenigingen, kunnen we een nieuwe start maken in het seizoen 2020.

Ik weet géén ideale start, maar het is een begin. We gaan immers voor 1 virus en dat is het motorvirus.

Indien U kunt voldoen aan bovengenoemde beschermingseisen (eigen motorkleding en een goede gezondheid ) bent U van Harte Welkom in mijn Motorrijschool.

Met vriendelijk groet,

Frank van Gerwen
KNMV Motor-Instructeur

 

 

Corona